KILKA SŁÓW O MNIE

Mam ponad 40 lat doświadczenia w branży medycznej – ponad 20 lat w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (na stanowiskach od Asystenta do Ordynatora) oraz 21 lat w Lubuskim Ośrodku Onkologii.

W 1997 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych za pracę doktorską z zakresu onkologii.

W 2010 roku stworzyłem Prywatne Centrum Onkologii Klinicznej z siedzibą w Zielonej Górze, które do dzisiaj świadczy usługi w zakresie diagnostyki nowotworów.

Jestem współtwórcą oraz przewodniczącym Rady Naukowej programu Unijnego Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych założonego wspólnie z Landem Brandenburgii (NIEMCY). Współtwórca i wiceprezes Polskiego Komitetu do Walki z Rakiem Oddziału Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej od momentu jego powstania.

Od 10 lat jestem założycielem oraz Prezesem Zarządu Lubuskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Onkologii, która statutowo wspiera wszelkie działania związane ze szkoleniem personelu medycznego w Całej Polsce. Dodatkowo Fundacja pomaga w wyposażeniu w sprzęt Oddziały Onkologiczne niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności medycznej.

W latach 1999 -2015 pełniłem funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Onkologii Klinicznej. Jestem organizatorem lecznictwa Onkologicznego na terenie Województwa Lubuskiego oraz Wielkopolskiego.

Szczególnie niestandardowe przypadki medyczne konsultuję z wybitnymi specjalistami z Kliniki Harvard Medical School w Bostonie (USA)

OFERTA MEDYCZNA

Wszyscy chorzy posiadający na terytoriom RP ubezpieczenie zdrowotne mają prawo korzystać ze wszystkich najnowszych leków w ramach leczenia w Lubuskim Ośrodku Onkologii w Zielonej Górze.

W ramach działalności Prywatnego Centrum Onkologii Klinicznej oferujemy.

Porady specjalistyczne oraz diagnostykę chorób nowotworowych

Leczenie cytostatykami w ramach najlepszych światowych Standardów

Wykonywanie ekspertyzy w zakresie zaawansowania procesu nowotworowego i propozycje ich leczenia

Wieloletnia współpraca z Lubuskim Oddziałem ZUS w zakresie Konsultanta Onkologii ZUS

Wieloletni biegły sądowy dla Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz Okręgowego Sądu Pracy i spraw Socjalnych w Zielonej Górze

Opiniujemy i wystawiamy zaświadczenia w zakresie orzecznictwa do ZUS i Sądu (uprawnienia orzecznika ZUS oraz biegłego sądowego)

MASZ PYTANIA?

Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. Z chęcią więc odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Wedle potrzeb, prosimy o wybranie właściwego działu kontaktowego.

ADRES

Wandy 27, 65-001 Zielona Góra